Blog

Służebność przesyłu, a odszkodowanie za słupy energetyczne

blog

Właściciel nieruchomości gruntowej, na której posadowiono słup energetyczny, w określonych prawem przypadkach może domagać się odszkodowania. W dalszej kolejności powinien postarać się o ustanowienie służebności przesyłu. Najlepiej zawrzeć ją polubownie w formie aktu notarialnego.Na mocy służebności przesyłu, właścicielowi gruntu również przysługuje wynagrodzenie od przedsiębiorstwa przesyłowego.

Czytaj więcej
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +