Bankowość i finanse

Zagadnienia związane z prawem bankowym i finansami

Zagadnienia związane z prawem bankowym i finansamiNasi prawnicy posiadają przekrojowe doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych prawa bankowego. Mamy za sobą wiele lat doradztwa prawnego prowadzonego dla banków w zakresie złożonych kwestii regulacyjnych. Zdarzyło nam się wielokrotnie reprezentować naszych Klientów w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego w związku z uzyskiwaniem zezwoleń przewidzianych w prawie bankowym, kształtowaniu składu osobowego organów banku, reorganizacji prowadzonej działalności, czy restrukturyzowania zadłużenia. Doradzamy bankom w różnych aspektach ich bieżącej działalności. Podejmujemy wydawania opinii prawnych na temat się z kredytów konsumenckich, odpowiedzialności banków wobec klientów, zgodności postanowień umownych z przepisami prawa oraz bankowości elektronicznej. Kancelaria reprezentuje klientów w restrukturyzacji zaciągniętych wobec banku zobowiązań na wszystkich etapach postępowania polubownego, pozasądowego i sądowego i egzekucyjnego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +