Tworzenie, reorganizacja, likwidacja firmy

Od przyjętej na samym początku formy działalności gospodarczej zależy bardzo wiele. To nie tylko kwestia elastyczności, skuteczności działania, sprawności decyzyjnej. To również większe albo mniejsze oszczędności wynikające z różnic w opodatkowaniu różnych form działalności. Specjaliści Kancelarii, biegle poruszając się w przepisach prawnych i podatkowych, pomagają wybrać optymalną formułę prowadzenia biznesu bądź sprawnie przeprowadzić proces przekształcenia już działającej firmy. Kancelaria posiada doświadczenie w rejestracji działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybór formy, taktyki działalności oraz miejsca i sposobu jej prowadzenia następuje przy uwzględnieniu indywidualnych wymagań i potrzeb Klienta. Istotne jest również podejmowanie w interesie Klientów działań sprowadzających się do powołania spółki celowej, celem przeprowadzenia konkretnych transakcji.

Kancelaria wspiera już istniejącą działalność w prowadzeniu interesów, przygotowując kontrakty handlowe, uchwały organów spółek oraz asystując w zgromadzeniach wspólników. Zajmuje się również relacjami Klientów z ich franczyzobiorcami i agentami. Kancelaria oferuje również kompleksową obsługą księgową prowadzoną we współpracy z renomowanymi biurami rachunkowymi oraz związaną z pozyskiwaniem źródeł finansowania na najkorzystniejszych dostępnych warunkach dla konkretnego podmiotu.

Kancelaria wielokrotnie doradzała swoim Klientom najkorzystniejsze pod względem podatkowym sposoby przeniesienia ogółu praw majątkowych i niemajątkowych na nabywcę.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +