Nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości

W naszej Kancelarii prawniczej w Poznaniu zajmujemy się sprawami z zakresu prawa nieruchomości. To bardzo ważny obszar naszej działalności. Reprezentujemy indywidualnych inwestorów oraz polskie i zagraniczne podmioty w transakcjach nabywania nieruchomości: gruntów, budynków, lokali. Przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy i pozostałych form korzystania z nieruchomości, jak również zajmujemy się kwestiami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym. Możemy się też pochwalić bogatym doświadczeniem w nabywaniu nieruchomości od syndyków masy upadłościowej.

Uczestnictwo w wielu procesach pozwala nam również na skuteczne doradztwo w kwestiach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, co do których toczą się lub mogą się toczyć postępowania sądowe lub administracyjne. Możemy pochwalić się licznymi transakcjami oraz rozwiązaniem licznych skomplikowanych casusów związanych z obrotem nieruchomościami na terenie całej Polski. Zespół naszej Kancelarii prawnej dysponuje szerokim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości także na rzecz Klientów indywidualnych. Świadczy pomoc prawną przy operacjach sprzedaży nieruchomości. Zespół kancelarii ma doświadczenie w prowadzeniu sporów o zasiedzenie nieruchomości, udziałów we współwłasności, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kancelaria oferuje także wsparcie w postępowaniach z zakresu przywrócenia naruszonego posiadania oraz ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu. Sprawnie przeprowadza postępowania w przedmiocie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości. Wielokrotnie w praktyce Kancelarii w przypadku pojawienia się sporu pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości co do sposobu zarządzania nieruchomością, zachodziła konieczność ustalenia nowego sposobu zarządzania nieruchomością, co następowało bądź w drodze mediacji prowadzonej przez kancelarię, bądź na drodze wdrożenia stosownego postępowania mającego na celu uregulowanie kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomości.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +