Polisy komunikacyjne i majątkowe

Ubezpieczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych

Ubezpieczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowychWypadki komunikacyjne oraz inne negatywne zdarzenia losowe są zdarzeniami powszechnymi, niestety powszechne są również problemy związane z uzyskaniem świadczeń z ubezpieczeń dotyczących w/w świadczeń. Kancelaria skutecznie wspiera Klientów w odzyskaniu świadczeń od ubezpieczycieli związanych z wypadkami komunikacyjnymi i innymi zdarzeniami losowymi objętymi opieka ubezpieczeniową. Osobny rozdział praktyki Kancelarii wypełniają postępowania prowadzone wobec ubezpieczycieli tytułem odzyskania należności klientów z polis inwestycyjnych.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +