Postępowanie alimentacyjne

Zagadnienia związane z alimentami

Zagadnienia związane z alimentamiZakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów. Co ważne, potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego mogą się zmienić. Można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Obecne skomplikowane realia gospodarcze generują możliwość znacznej bądź też całkowitej utraty uzyskiwania dochodów. W zderzeniu z obowiązkiem alimentacyjnym stwierdzonym orzeczeniem sądowym powoduje konieczność przeprowadzenia stosownego postępowania mającego na celu dostosowanie wysokości alimentów do możliwości płatniczych zobowiązanego. Nasza Kancelaria prawna z sukcesem dla Klientów prowadzi postępowania w celu zmniejszenie wysokości zasądzonych alimentów, jak również mające na celu podwyższenie alimentów już zasądzonych w przypadku ich braku adekwatności do potrzeb osoby uprawnionej.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +