Prawna ochrona dłużników

Opieka prawna nad zadłużonymi firmami

Prawna opieka dla zadłużonych firmDziałalność gospodarcza oraz podejmowanie czynności przez konsumentów celem osiągnięcia sukcesu, wymagają nie tylko przygotowania się do podejmowanych działań, ale i rozważenia wszelkich konsekwencji, jakie za sobą pociągają. Kancelaria wspiera Klientów celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podejmowanych działań, w tym również finansowych, gwarantując prawną opiekę w pełnym zakresie. W sytuacji popadnięcia w zadłużenie Kancelaria pomaga wybrać optymalny sposób na oddłużenie, a w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego zapewnia ochronę prawną w toku tych postępowań, bacząc na prawidłowy jego przebieg. Powództwa przeciwegzekucyjne stanowią obronę przed roszczeniami dochodzonymi na drodze egzekucji komorniczej, wdrażanie niniejszej procedury często jest jedynym sposobem ochrony dorobku życia dłużnika. Wskazane postępowania Kancelaria najczęściej łączy z postępowaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w imieniu Klienta z wierzycielem, najczęściej instytucjonalnym, które ma za zadanie zredukować oraz ustalić dogodne terminy płatności ratalnych wymagalnych wierzytelności.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +