Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja zobowiązań

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja zobowiązańPrzedsiębiorca powinien być przygotowany na pogorszenie się koniunktury, nawet jeśli firma przeżywa w danym czasie okres prosperity. Dzięki bacznej obserwacji swojej sytuacji finansowej oraz czynników mogących świadczyć o zbliżającym się załamaniu można uniknąć najgorszego, czyli braku płynności finansowej i konieczności ogłoszenia upadłości. Jak pokazuje praktyka, większość wniosków o upadłość jest składana za późno, a przedsiębiorca dowiaduje się o możliwości prawnego zakończenia działalności dopiero w momencie, kiedy utrata płynności finansowej jest na tyle duża, że nie stać go już nawet na wszczęcie postępowania upadłościowego. Nasi prawnicy doradzają Klientom w postępowaniu poprzedzającym postępowanie upadłościowe, celem uniknięcia zgłoszenia upadłości w tym poprzez prowadzenie negocjacji oraz zawieranie porozumień z wierzycielami. Przygotowuje również dokumentację potrzebną w sprawach z zakresu tej specjalizacji, w tym plany restrukturyzacji zadłużenia oraz doradza w kwestiach dotyczących sprzedaży w drodze przetargu aktywów wchodzących w skład masy upadłościowej. Współpracuje również z syndykami w celu kompleksowego i jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia upadłości dla Klienta.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +