Proces sądowy i arbitraż

Występujemy w imieniu Klienta

dochodzenie wykonania umów lub odszkodowańKancelaria prawna reprezentuje Klientów w sądach wszystkich instancji w sprawach cywilnych , karnych, administracyjnych w tym w sprawach osobistych, jak również związanych z związanych z praktyką obrotu gospodarczego, które wymagają specjalistycznej wiedzy i przygotowania, jak np. dochodzenie wykonania umów lub odszkodowań, jak również związanych z praktyką obrotu gospodarczego, które wymagają specjalistycznej wiedzy i przygotowania, jak np. dochodzenie wykonania umów lub odszkodowań, jak również w postępowaniach upadłościowych, także w sprawach dotyczących kwestii własnościowych. Współpracujemy także z kancelariami i radcami prawnymi prowadzącymi praktykę poza Poznaniem. Wskazane postępowania Kancelarią najczęściej łączy z postępowaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w imieniu Klienta z wierzycielem, najczęściej instytucjonalnym, które ma za zadanie zredukować oraz ustalić dogodne terminy płatności ratalnych wymagalnych wierzytelności.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +