Wynagrodzenie

Prawnik w zakresie prawa pracy, nieruchomości i innych dziedzin – wynagrodzenie

Zależy nam na pozytywnym dla naszych Klientów rozwiązaniu wszystkich spraw. Chcemy zapewniać kompleksową pomoc prawną, z której każdy będzie mógł skorzystać. Nasza Kancelaria prawna w Poznaniu, uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe Klientów, które związane są z rozliczeniem usług prawnych, przewiduje następujące systemy rozliczeń za świadczone usługi prawne, dostosowane do Klienta:

  • stawkę godzinową w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy, stawka godzinowa jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
  • ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
  • sukces fee wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
  • wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca. 

W przypadku spraw nietypowych, skomplikowanych i długotrwałych Kancelaria ustala koszty indywidualnie z każdym Klientem na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. Możliwe jest również rozłożenie płatności wynagrodzenia prawnika w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części, po dokonaniu odpowiednich ustaleń w tym zakresie.  

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +