Author: winklerkancelaria.pl

Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy lokalu?

Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy lokalu?

Wynajem mieszkań i domów jest obecnie bardzo popularny. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się lokale umiejscowione w dużych miastach, do których w celach zarobkowych i edukacyjnych przybywa mnóstwo przyjezdnych. Jeżeli nie jesteś w stanie z całkowitą pewnością założyć, ile czasu będziesz związany z jednym miejscem zamieszkania i nie chcesz inwestować dużych kwot w zakup

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, a pas służebności przesyłu, jak rozbieżność poglądów, wpływa na interes klienta.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, a pas służebności przesyłu, jak rozbieżność poglądów, wpływa na interes klienta.

Chociaż przepisy prawa wydają się być jednoznaczne i zupełne, rozbieżności pojawiają się na etapie ich wykładni. W jednej kwestii może pojawić się nawet kilka poglądów w orzecznictwie i doktrynie. Rolą sędziego jest wybrać właściwy i na jego podstawie sformułować rozstrzygnięcie.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle epidemii

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle epidemii

Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1] (dalej jako: rozporządzenie z 19 kwietnia 2020 r.) w okresie wiosennego lockdownu wprowadziło zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych dziedzinach. Czy takie rozwiązanie było zasadne i dopuszczalne

Zakrywanie ust i nosa – powszechny obowiązek czy naruszenie Konstytucji?

Zakrywanie ust i nosa – powszechny obowiązek czy naruszenie Konstytucji?

Zakrywanie ust i nosa Obowiązek zakrywania ust i nosa został ustanowiony w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii1. Budzi on wątpliwości do tej pory, gdyż podnosi się niezgodność tego rozwiązania z Konstytucją2. Kwestię tę podjął Wojewódzki Sąd

Komu i na jakich zasadach przysługuje mieszkanie komunalne?

Komu i na jakich zasadach przysługuje mieszkanie komunalne?

Mieszkania socjalne Ceny nieruchomości potrafią skutecznie przyprawić o zawrót głowy każdego człowieka, niezależnie od tego w jakim jest wieku. Niestety, jak pokazują statystyki, mało który Polak jest w stanie pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania, bez konieczności zaciągnięcia wieloletniego kredytu. Dla niektórych ludzi pomocny okazuje się program

Służebność przesyłu, a odszkodowanie za słupy energetyczne

Służebność przesyłu, a odszkodowanie za słupy energetyczne

Służebność przesyłu, a odszkodowanie za słupy energetyczne Właściciel nieruchomości gruntowej, na której posadowiono słup energetyczny, w określonych prawem przypadkach może domagać się odszkodowania. W dalszej kolejności powinien postarać się o ustanowienie służebności przesyłu. Najlepiej zawrzeć ją polubownie w formie aktu notarialnego.Na mocy służebności przesyłu, właścicielowi gruntu również przysługuje

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps