Polityka prywatności

Działając na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej jako RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w formularzu kontaktowym przez radcę prawnego Błażeja Winklera prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego, zwanego dalej „Administratorem” w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności w celu odpowiedzi na Państwa pytanie.

Polityka prywatności:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwo dobrowolnie jest radca prawny Błażej Winkler prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu pod adresem: ul. Dobrzyckiego 17, 61-692 Poznań.

2. Administrator na swojej stronie internetowej: https://winklerkancelaria.pl korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), przy czym nie ma to na celu podejmowania przez Administratora jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających stronę Administratora, a wyłącznie ma to na celu usprawnienie funkcjonalności strony internetowej. Więcej o plikach cookie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

3. Administrator nie przetwarza w sposób automatyczny ani nie profiluje danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w uzasadnionym przez przepisy prawa celu, w szczególności w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa.

5. Administrator przetwarza dane osobowe, w tym podlegające przechowaniu w okresie niezbędnym do wykonania umowy.

6. Administrator stosuje środki uniemożliwiające dostęp do danych osobowych osobom trzecim zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa z szczególnych wymogów związanych z koniecznością zachowania tajemnicy radcy prawnego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi – np. wsparcia w zakresie IT.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps