Ochrona dóbr osobistych

Prawna ochrona dóbr osobistych

Prawna ochrona dóbr osobistychDobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Może też żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ma też, prawo do zadośćuczynienia pieniężnego oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także do odszkodowania za ewentualne straty materialne. Kancelaria prawna dysponuje doświadczeniem w skutecznym dochodzeniu roszczeń w wynikających z naruszenia dóbr osobistych zarówno na gruncie prawa cywilnego ja i innych gałęzi prawa

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +