Blog

Blog kancelarii Winkler

klucz od nieruchomości i młotek

Prawo własności a kredyt hipoteczny

Mimo rosnących kosztów coraz więcej osób marzy o własnych czterech kątach. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny. Jednak jak przedstawia się kwestia prawa własności w przypadku takiego zobowiązania?

Czytaj dalej
księga wieczysta nieruchomości

Czym jest księga wieczysta nieruchomości i jakie informacje można w niej znaleźć?

Przed zakupem nieruchomości należy zebrać o niej jak najwięcej informacji. Rzetelne dane, które pomogą nam podjąć decyzję, są zawarte m.in. w księdze wieczystej. Czym ona jest? I jakie informacje możemy w niej znaleźć? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj dalej
prawo nieruchomości

Na czym polega obsługa prawna nieruchomości?

W ofercie wielu kancelarii prawnych znajdziemy usługi związane z doradztwem i obsługą nieruchomości. Są to czynności wykonywane na początkowych etapach transakcji, takie jak analiza stanu prawnego nieruchomości, porządkowanie ksiąg wieczystych czy ustalanie i negocjowanie warunków umowy. Klienci korzystający z usług obsługi nieruchomości są reprezentowani przez prawnika przed sądami administracyjnymi lub

Czytaj dalej
makieta domu i dokumenty

W jakich sprawach zgłosić się do prawnika od nieruchomości?

Pomoc prawnika, czy też radcy prawnego może przybierać różne formy i dotyczyć przeróżnych dziedzin prawa, nie zawsze związanych z bankowością, finansami, czy też reprezentowaniem interesów klienta  w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym na każdym etapie postępowania – przedsądowego czy sądowego. Jednym z obszarów pomocy, jaką świadczą prawnicy jest pomoc w sprawach

Czytaj dalej
umowa

Na czym polega służebność przesyłu i jak ją ustanowić?

To ograniczone prawa rzeczowe, które zawsze obciążają daną nieruchomość na rzecz albo każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, albo oznaczonej osoby fizycznej, albo przedsiębiorcy, który ma lub planuje mieć własność urządzeń przesyłowych. W pierwszym wypadku mowa o służebności gruntowej, w drugim – o osobistej, zaś ostatni to służebność przesyłu, której poświęcony jest ten wpis.

Czytaj dalej
słup energetyczny

Kto może się starać o odszkodowanie za słup energetyczny?

Energia elektryczna jest niezbędna każdemu z nas, dlatego sieci energetyczne w naszym kraju są mocno rozbudowane. Bardzo często jednak zdarza się, że słupy energetyczne postawione są na prywatnych działkach – zarówno rolnych, jak i budowlanych. Czy właściciel takiego gruntu może starać się o odszkodowanie z tego tytułu? Zapraszamy

Czytaj dalej
młotek sędziowski

Uzupełniające odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)[1] [dalej jako: k.p.] w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę,

Czytaj dalej
wynajem mieszkania

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Jeżeli zamierzasz wynająć swoje mieszkanie, powinieneś koniecznie dobrze się do tego przygotować. Ważny jest nienaganny i estetyczny wygląd wynajmowanego lokum, jego wyposażenie oraz dobrze napisane ogłoszenie z atrakcyjnymi zdjęciami, ale najważniejsza jest solidnie skonstruowana umowa najmu! To właśnie ten dokument jest podstawą prawną usługi najmu. Są

Czytaj dalej
przekazanie kluczy

Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy lokalu?

Wynajem mieszkań i domów jest obecnie bardzo popularny. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się lokale umiejscowione w dużych miastach, do których w celach zarobkowych i edukacyjnych przybywa mnóstwo przyjezdnych. Jeżeli nie jesteś w stanie z całkowitą pewnością założyć, ile czasu będziesz związany z jednym miejscem zamieszkania i nie chcesz inwestować dużych kwot w zakup

Czytaj dalej
służebność

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, a pas służebności przesyłu, jak rozbieżność poglądów, wpływa na interes klienta.

Chociaż przepisy prawa wydają się być jednoznaczne i zupełne, rozbieżności pojawiają się na etapie ich wykładni. W jednej kwestii może pojawić się nawet kilka poglądów w orzecznictwie i doktrynie. Rolą sędziego jest wybrać właściwy i na jego podstawie sformułować rozstrzygnięcie.

Czytaj dalej
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps