W jakich sytuacjach właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie?

Właściciel nieruchomości może napotkać na różne sytuacje, w których przysługuje mu odszkodowanie. Istnieją konkretne przepisy prawa mieszkaniowego, które regulują te kwestie. Warto zatem znać swoje prawa i możliwości, aby móc skutecznie dochodzić należnych świadczeń.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie to jedna z sytuacji, w której właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z prawem mieszkaniowym, wywłaszczenie może nastąpić tylko w przypadkach określonych przez ustawę oraz na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przykładem takiej sytuacji jest budowa dróg czy innych obiektów użyteczności publicznej. Właściciel ma prawo do pełnego odszkodowania za utraconą nieruchomość, które powinno obejmować wartość nieruchomości oraz wszelkie straty związane z jej utratą, np. koszty przeprowadzki czy utratę dochodów z wynajmu. Warto wiedzieć, że wedle prawa mieszkaniowego odszkodowanie może być wypłacone w formie pieniężnej lub w postaci innego gruntu o równoważnej wartości.

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działań sąsiada

Innym przypadkiem, w którym właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie, są szkody powstałe na skutek działań sąsiada. Zgodnie z przepisami prawa mieszkaniowego, właściciel może dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane przez sąsiada, np. w wyniku zalania mieszkania czy uszkodzenia wspólnych części budynku. W takim przypadku należy zgłosić szkodę odpowiednim służbom oraz udokumentować jej rozmiar i przyczyny. Następnie można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do sąsiada lub jego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że istnieje termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynoszący trzy lata od dnia powstania szkody. W obu wymienionych przypadkach kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie szkód oraz znajomość przepisów prawa mieszkaniowego.

W jakich sytuacjach właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie?
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps