Specjalizacje

Usługi prawnicze

Dzięki szerokiemu zakresowi usług prawnych oraz wieloletniemu doświadczeniu możemy zapewniać kompleksową pomoc w wielu obszarach prawa. Zakres obsługi uzależniony jest od potrzeb Klienta i obejmuje:
• doradztwo bieżące,
• sporządzanie opinii prawnych,
doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem kwestii podatkowych,
• sporządzanie i opiniowanie wzorców umów oraz innych dokumentów,
• reprezentacje Klienta przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym,
• reprezentacje Klienta w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym na każdym etapie postępowania przedsądowym i sądowym
reprezentacje Klienta w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
• udział w negocjacjach.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps