Nieruchomości

Nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w prawie nieruchomości. Jest to jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii. Reprezentujemy indywidualnych inwestorów oraz polskie i zagraniczne podmioty w sprawach związanych z nieruchomościami na każdym etapie postępowania zarówno sądowego jak i poza sądowego.
Zakres obsługi Klientów przez Kancelarię obejmuje między innymi:

• wsparcie w nabywaniu (sprzedaż, darowizna, dziedziczenie) nieruchomości: gruntowych, budynkowych i lokalowych,
• sporządzanie i analiza umów najmu, dzierżawy oraz innych form korzystania z nieruchomości,
• wsparcie w prowadzeniu sporów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości,
• prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenia sposobu zarządzania nieruchomością,
• prowadzenie postępowań związanych z wyodrębnieniem lokali,
• prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie stanu prawnego nieruchomości zgodnego ze stanem faktycznym,
• doradztwo z zakresu Prawa budowlanego,
• doradztwo z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
• ustanawianie zabezpieczenia na nieruchomości,
• wsparcie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z nieruchomości,
• doradztwo i prowadzenie postępowań w przedmiocie reprywatyzacji nieruchomości.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps