Prawo lokalowe

Prawo lokalowe

Pomoc prawna, negocjacje z lokatoramiPomoc prawna dla lokatorów

Kancelaria zdobyła znaczne doświadczenie w postępowaniach mających na celu obronę praw lokatorów, w przypadku eksmisji, dochodzenia roszczeń w stosunku do lokatora, bezpodstawnego wypowiadanie umów. Kancelaria reprezentuje lokatorów na każdym etapie postępowania, celem należytej ochrony ich praw między innymi prowadząc negocjacje z właścicielami lokali oraz reprezentując lokatorów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych dbając o prawidłowy ich przebieg. Kancelaria zajmuje się również doradztwem i prowadzeniem postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych związanych z tą gałęzią prawa. W praktyce Kancelarii ma miejsce również pomoc w negocjacjach z ZKZL.

Pomoc prawna dla właścicieli nieruchomości

Kancelaria świadczy również usługi prawne w zakresie prowadzenia negocjacji z lokatorami w przedmiocie zaległości w płatnościach czynszu i opłat eksploatacyjnych pobieranych przez właścicieli, a także spraw związanych z eksmisją lokatorów bez prawa do lokalu socjalnego, jak również dochodzeniem odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokali socjalnych w razie przyznania lokalu socjalnego na rzecz dłużników. 

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps