Linie energetyczne

Linie energetyczne – służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie i wywłaszczenia

Linie energetyczne – służebność przesyłu

Kancelaria świadczy pomoc prawną właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają linie przesyłowe: energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze oraz gazociągowe. Właścicielom często przysługuje odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również roszczenie o ustanowienie przez przedsiębiorcę służebności przesyłu. Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości w związku z przebiegiem urządzeń przesyłowych oraz ustanowienia służebności przesyłu należy do zakresu specjalizacji Kancelarii.

 

Odszkodowanie za służebność przesyłu

Nasza kancelaria zajmuje się wywalczaniem odszkodowań za służebność przesyłu. Często pomagamy właścicielom nieruchomości, którzy domagają się wynagrodzenia od przedsiębiorstw umieszczających urządzenia przesyłowe na ich prywatnych terenach. Co więcej, możliwe jest dochodzenie roszczeń za straty poniesione w wyniku eksploatacji nieruchomości. W razie wystąpienia takiej potrzeby reprezentujemy naszych klientów w czasie postępowania sądowego.

 

Wywłaszczenie całkowite i częściowe

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach związanych z wywłaszczeniami całkowitymi i częściowymi.

Wywłaszczenia całkowite obejmują utratę własności części lub całości nieruchomości. Natomiast wywłaszczenia częściowe związane są z koniecznością akceptowania na nieruchomości stanowiącej własność Klienta urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach zgłaszania i dochodzenia roszczeń z tytułu wywłaszczeń zarówno przeciwko organom administracji publicznej, jak i beneficjentom wywłaszczonych nieruchomości. Udzielamy także pomocy prawnej w sprawach dotyczących nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego stanowią szczególne pole zainteresowań Kancelarii. W sprawach niezwiązanych z wywłaszczeniami Kancelaria zajmuje się między innymi inicjowaniem i prowadzeniem spraw przed organami administracyjnymi, wnoszeniem odwołań od decyzji administracyjnych, między innymi w sprawach prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, ewidencji ludności, związanego z podziałem nieruchomości, ochroną środowiska, a także reprezentuje Klientów w procedurach przetargowych. Postępowania administracyjne prowadzone przez Kancelarię dotyczą każdego szczebla postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps