Linie energetyczne

Linie energetyczne – służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie i wywłaszczenia

Linie energetyczne – służebność przesyłu

Kancelaria świadczy pomoc prawną właścicielom nieruchomości przez które przebiegają linie przesyłowe: energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze oraz gazociągowe. Właścicielom często przysługuje odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości jak również roszczenie o ustanowienie przez przedsiębiorcę służebności przesyłu. Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości w związku z przebiegiem urządzeń przesyłowych oraz ustanowienia służebności przesyłu należy do zakresu specjalizacji Kancelarii.

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach związanych z wywłaszczeniami całkowitymi obejmującymi utratę własności części lub całości nieruchomości oraz częściowymi związanymi z koniecznością znoszenia na nieruchomości stanowiącej własność Klienta urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach zgłaszania i dochodzenia roszczeń z tytułu wywłaszczeń zarówno przeciwko organom administracji publicznej jak i beneficjentom wywłaszczonych nieruchomości. Sprawy te stanowią szczególne pole zainteresowań Kancelarii z zakresu prawa administracyjnego.

W sprawach niezwiązanych z wywłaszczeniami Kancelaria zajmuje się między innymi inicjowaniem i prowadzeniem spraw przed organami administracyjnymi, wnoszeniem odwołań od decyzji administracyjnych między innymi w sprawach prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, ewidencji ludności, związanego z podziałem nieruchomości, ochroną środowiska, a także reprezentuje Klientów w procedurach przetargowych.

Postępowania administracyjne prowadzone przez Kancelarię dotyczą każdego szczebla postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps