Klienci

Klienci kancelarii Winkler

Nasza Kancelaria, uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe Klientów, przewiduje następujące systemy rozliczeń za świadczone usługi prawne:
• stawkę godzinową w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem, w zależności od stopnia trudności sprawy stawka godzinowa jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy,
• ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem, w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
• sukces fee - wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy,
• wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca.

W przypadku spraw nietypowych, skomplikowanych i długotrwałych kancelaria ustala koszty indywidualnie z Klientem na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. Możliwe jest również rozłożenie płatności wynagrodzenia prawnika w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części, po dokonaniu odpowiednich ustaleń w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy kilka spośród wielu referencji otrzymanych od zadowolonych Klientów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi!

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps