Moto

szkoda komunikacyjna

Prowadzenie pojazdu mechanicznego na co dzień może nieść za sobą wiele konsekwencji. Na większość zdarzeń kierujący pojazdem nie ma wpływu.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne oraz inne negatywne zdarzenia losowe są zdarzeniami powszechnymi, niestety powszechne są również problemy związane z uzyskaniem świadczeń z ubezpieczeń dotyczących w/w świadczeń. Kancelaria skutecznie wspiera Klientów w odzyskaniu od ubezpieczycieli świadczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi i innymi zdarzeniami losowymi objętymi opieką ubezpieczeniową.

 

Obrona w postępowaniu wykroczeniowym

Zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji nie zawsze musi kończyć się ukaraniem kierowcy mandatem karnym. W niektórych wypadkach uzasadniona jest lub wręcz wskazana jest odmowa przyjęcia mandatu. Błędny wynik pomiarowy, nieprawidłowe zatrzymanie, to tylko niektóre ze zdarzeń, które mogą spotkać kierowcę na drodze. Kancelaria zajmuje się reprezentacją Klientów w postępowaniu prowadzonym zarówno przez Policję, jak i obroną w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przed sądem.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps