Prawo upadłościowe

Upadłości i restrukturyzacja zobowiązań

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja zobowiązań

Działalność gospodarcza wymaga nie tylko przygotowania się do podejmowanych działań, ale i rozważenia wszelkich konsekwencji, jakie za sobą pociągają. Kancelaria wspiera Klientów celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podejmowanych działań, w tym również finansowych, gwarantując prawną opiekę w pełnym zakresie.

Zakres obsługi uzależniony jest od potrzeb Klienta i obejmuje między innymi:

  • doradztwo w przedmiocie wyboru optymalnego sposobu na oddłużenie,
  • doradztwo w przedmiocie postępowania poprzedzającego postępowanie upadłościowe celem uniknięcia zgłoszenia upadłości,
  • zapewnienie ochrony prawnej w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego w toku tych postępowań,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu przeciwegzekucyjnym, jako obrony przed roszczeniami dochodzonymi na drodze egzekucji komorniczej - wdrażanie niniejszej procedury często jest jedynym sposobem ochrony dorobku życia dłużnika,
  • reprezentacja Klienta w negocjacjach z wierzycielami, celem zredukowania oraz ustalenia dogodnych terminów płatności ratalnych wymagalnych wierzytelności,
  • reprezentacja Klienta w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
  • reprezentacja Klienta w toku postępowania upadłościowego.
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps