Spółki handlowe

Spółki

biurowce

Kancelaria służy wsparciem przy tworzeniu działalności w formie spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych, zapewnia profesjonalne doradztwo przy wyborze najbardziej korzystnej dla Klienta formy prowadzenia działalności w formie spółki. Każde działanie Kancelarii poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb Klienta oraz specyfiki konkretnej branży. Kancelaria zapewnia przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w sposób sprawny i szybki poprzez przygotowanie wymaganej dokumentacji i sporządzenie umowy spółki oraz reprezentację Klienta przed sądem rejestrowym.

Kancelaria zapewnia również wsparcie reorganizacji spółek, poprzez wprowadzenie zmiany w umowie lub statucie spółki, wsparcie przy rozwiązaniu lub likwidacji spółki, a także poprzez wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku wystąpienia sytuacji spornej.

Kancelaria dysponuje również doświadczeniem w reprezentowaniu członków spółek kapitałowych wobec zgłoszonych w stosunku do nich roszczeń cywilnych i karnych z tytułu braku bądź spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłość spółki, które to są wysuwane przez wierzycieli indywidualnych jak i instytucjonalnych, w tym ZUS i urzędy skarbowe. Mnogość przeprowadzonych spraw tego typu pozwala Kancelarii ustalić najbardziej efektywną metodykę obrony wobec zgłaszanych roszczeń w stosunku do członków zarządu spółki.

Zakres obsługi Klientów przez Kancelarię obejmuje między innymi:

  1. doradztwo w zakresie form prowadzenia spółki prawa handlowego,
  2. zakładanie i rejestracja spółek,
  3. reorganizacja, przekształcanie, łączenie spółek,
  4. wsparcie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, likwidatorów i osób odpowiedzialnych przy tworzeniu spółki,
  5. reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
  6. reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej, w tym urzędami skarbowymi i ZUS.
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps