Prawna ochrona dłużników

Prawna ochrona dłużników

Prawna opieka dla zadłużonych firmInicjowane przez konsumentów  czynności, wymagają nie tylko przygotowania się do podejmowanych działań ale i rozważenia wszelkich konsekwencji, jakie za sobą pociągają.

Kancelaria wspiera Klientów celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podejmowanych działań, w tym również finansowych, gwarantując prawną opiekę w pełnym zakresie.

W sytuacji popadnięcia w zadłużenie Kancelaria pomaga wybrać optymalny sposób na oddłużenie, a w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego zapewnia ochronę prawną w toku tych postępowań, bacząc na prawidłowy jego przebieg. Powództwa przeciwegzekucyjne stanowią obronę przed roszczeniami dochodzonymi na drodze egzekucji komorniczej, wdrażanie niniejszej procedury często jest jedynym sposobem ochrony dorobku życia dłużnika.
W sytuacjach wymagających podjęcia czynności Kancelaria sporządza skargę na czynności komornika celem zapewnienia prawidłowości postępowania egzekucyjnego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps