Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Porady prawne w zakresie prawa pracy

Prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w postępowaniach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie spowodowanych działaniami pracodawców naruszającymi uprawnienia pracownicze. Doświadczenie obejmuje również uzyskiwanie odszkodowań uzupełniających na gruncie prawa cywilnego ponad kwoty przyznawane przez sąd pracy. Kancelaria przygotowuje i opiniuje projekty umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menadżerskich. Doradza również Klientom w zakresie odpowiedniej formy zatrudnienia. Doświadczenie Kancelarii obejmuje reprezentowanie Klientów w związku ze sprawami o mobbing i dyskryminację ze strony pracodawcy. Kancelaria

Prawnicy Kancelarii doradzają również firmom, między innymi w zakresie zatrudniania pracowników na zasadzie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Kancelaria przygotowuje projekty w/w umów oraz kontraktów menadżerskich i doradza Klientom w optymalizacji kosztów zatrudnienia, przygotowuje regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń oraz funduszy socjalnych. Oferujemy też pomoc prawną w przypadku postępowań przed sądami pracy.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne oferują ubezpieczonym ochronę w sytuacji wystąpienia choroby, niezdolności do pracy, urodzenia dziecka czy przejścia na emeryturę. System ubezpieczeń społecznych w Polsce jest dość rozbudowany, stąd często pojawiają się wątpliwości, jakie konkretnie świadczenia nam z niego przysługują. Kancelaria oferuje wsparcie w postępowaniach w przedmiocie uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych zarówno przed organem rentowym pozwala na szybkie uzyskanie środków pieniężnych na zabezpieczenie społeczne.

 

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps