Działalność gospodarcza

uściśnięte dłonie

Kancelaria wspiera nie tylko nowych przedsiębiorców ale również już istniejącą działalność w prowadzeniu interesów, przygotowując i opiniując kontrakty handlowe, reprezentując Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Zajmuje się również relacjami Klientów z ich franczyzobiorcami i agentami.

Ponadto Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców wobec zgłoszonych w stosunku do nich roszczeń cywilnych i karnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które to są wysuwane przez wierzycieli indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym ZUS i urzędy skarbowe.

Zakres obsługi uzależniony jest od potrzeb Klienta i obejmuje:

  • doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem kwestii podatkowych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo bieżące,
  • sporządzanie i opiniowanie wzorców umów oraz innych dokumentów,
  • reprezentacje Klienta przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentacje Klienta w postępowaniu cywilnym, sądowo-administracyjnym na każdym etapie postępowania: przedsądowym i sądowym,
  • reprezentacje Klienta w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • udział w negocjacjach.
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps