Prawo spółdzielcze

domy wielorodzinneSpółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje szeroko pojęte prawo nieruchomości, w tym także związane z funkcjonowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria doradza oraz reprezentuje swoich Klientów między innymi w sprawach dotyczących interesów majątkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Kancelaria reprezentuje spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach windykacyjnych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje Klientów również w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robót budowlanych. Kancelaria prowadzi również sprawy o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Zakres obsługi obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo bieżące,
  • sporządzanie i opiniowanie wzorców umów oraz innych dokumentów,
  • reprezentacje Klienta przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentacje Klienta w postępowaniu cywilnym, sądowo-administracyjnym na każdym etapie postępowania oraz postępowaniu egzekucyjnym,
  • udział w negocjacjach.

Kancelaria nie skupia się wyłącznie na spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Kancelaria świadczy również usługi na rzecz członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w sprawach i sporach wynikających z ich członkostwa w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach windykacyjnych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje Klientów również w sporach ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową w sprawach o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps