Bankowość i finanse

Sektor bankowy

Zagadnienia związane z prawem bankowym i finansamiKancelaria reprezentuje Klientów w stosunkach z Bankami między innymi w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu uprawnień kredytobiorcy wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, obejmujących między innymi obowiązek zwrotu przez bank w określonych przypadkach prowizji oraz odsetek za ostatnie cztery lata czyli tzw. sankcji kredytu darmowego, jak również z tytułu należności przysługujących kredytobiorcy z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Kancelaria opiniuje również umowy kredytów konsumenckich, hipotecznych oraz udzielanych przedsiębiorcom pod kątem, odpowiedzialności banków wobec klientów, obowiązków kredytobiorcy oraz zgodności postanowień umownych z przepisami obowiązującego prawa.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach, do których zastosowanie mają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie: zwrotu kredytobiorcy proporcjonalnej części prowizji i innych kosztów w przypadku spłaty kredytu przed terminem (tzw. małe TSUE); kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich (CHF) oraz konsekwencji płynących z wytoczenia powództwa przeciwko bankowi o unieważnienia umowy kredytu lub przewalutowanie kredytu (tzw. duże TSUE).

Pomimo wydawałoby się jednoznacznych przekazów medialnych sprawa związane z kredytami frankowymi nie są ani sprawami jednoznacznymi ani prostymi.

Kancelaria ponadto reprezentuje Klientów w sprawach restrukturyzacji zaciągniętych wobec banku zobowiązań na wszystkich etapach postępowania polubownego, pozasądowego i sądowego i egzekucyjnego.

Działania Kancelarii są znacznie ułatwione dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w związku z pracą i obsługą sektora bankowego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps