Prawo spółdzielcze

Wspólnoty mieszkaniowe – usługi prawnika specjalizującego się w prawie spółdzielczym

Wiele mieszkań na polskim rynku mieszkaniowym to mieszkania spółdzielcze. Ten typ nieruchomości może rodzić różnorakie problemy prawne i wątpliwości. Dlatego też nasza kancelaria oferuje usługi prawnicze świadczone przez specjalistów w dziedzinie prawa mieszkaniowego. Wiele problemów pojawia się zwłaszcza przy przenoszeniu prawa własności czy dziedziczeniu. Wątpliwości natury prawnej pojawiają się również w obrębie samych wspólnot mieszkaniowych, co wymaga niejednokrotnie skorzystania z pomocy prawnika. Nasza kancelaria prawna z dużym sukcesem przeprowadziła szereg postępowań sądowych związanych z wyodrębnieniem własności lokali, jak też dochodzenia roszczeń z tytułu rozliczenia kosztów inwestycji na podstawie uchwał organów spółdzielni, w tym dotyczących ostatecznych rozliczeń kosztów inwestycji (lokali mieszkalnych, miejsc postojowych) oraz uchylania się od skutków oświadczeń woli złożonych wobec spółdzielni. Oferujemy więc usługi doświadczonych prawników mieszkaniowych, którzy pomogą rozwiązać nawet bardzo skomplikowane problemy prawne z tej dziedziny. 

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +