Prawo spółdzielcze

Mieszkania spółdzielcze

Wiele z mieszkań na polskim rynku mieszkaniowym to mieszkania spółdzielcze. Ten typ nieruchomości może rodzić różnorakie problemy prawne i wątpliwości. Pojawiają się one zwłaszcza przy przenoszeniu prawa własności czy dziedziczeniu. Wątpliwości natury prawnej pojawiają się również w obrębie samych spółdzielni. Nasza Kancelaria prawna z dużym sukcesem przeprowadziła szereg postępowań sądowych związanych z wyodrębnieniem własności lokali, jak też dochodzenia roszczeń z tytułu rozliczenia kosztów inwestycji na podstawie uchwał organów spółdzielni, w tym dotyczących ostatecznych rozliczeń kosztów inwestycji (lokali mieszkalnych, miejsc postojowych) oraz uchylania się od skutków oświadczeń woli złożonych wobec Spółdzielni.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
google logoGoogle +