Waloryzacja polis posagowych

Doradztwo w zakresie waloryzacji polis posagowych

Doradztwo w zakresie waloryzacji polis posagowychW orzecznictwie jest utrwalona zasada, że wysokość sum ubezpieczenia należnych z tytułu umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci może być zmieniona w oparciu o waloryzację Świadczenia te są bowiem świadczeniami pieniężnymi i nie mają charakteru odszkodowawczego. Żadne przepisy nie regulują jednak jak – w sensie matematycznym – należy dokonywać waloryzacji polis posagowych. W praktyce sądy porównują kwotę uposażenia z ilością średnich pensji. Fachowe doradztwo w zakresie waloryzacji polis posagowych pozwala na realizację celu przyświecającego instytucji polis posagowych.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps