Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy lokalu?

Wynajem mieszkań i domów jest obecnie bardzo popularny. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się lokale umiejscowione w dużych miastach, do których w celach zarobkowych i edukacyjnych przybywa mnóstwo przyjezdnych. Jeżeli nie jesteś w stanie z całkowitą pewnością założyć, ile czasu będziesz związany z jednym miejscem zamieszkania i nie chcesz inwestować dużych kwot w zakup własnych czterech kątów – wynajem jest dla Ciebie najlepszą opcją!

Decydując się na wynajęcie lokalu, warto dokładnie poznać wszystkie prawa i obowiązki dotyczące wynajmującego oraz najemcy. Okazuje się bowiem, że zarówno wynajmujący, jak i najemca są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów. Znając je, będziesz wiedzieć, do czego jesteś zobligowany i jakie masz prawa, poznasz też prawa i obowiązki drugiej strony umowy. Jeżeli jesteś najemcą lub wynajmującym i masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do samej umowy albo sposobu wywiązywania się z jej ustaleń, zgłoś się na konsultację do prawnika, który udziela porad z zakresu prawa lokalowego.

Jakie prawa i obowiązki ma wynajmujący lokal?

W ustawie wyszczególnione są obowiązki osób wynajmujących swoje lokale. Należy do nich między innymi wydanie lokalu w stanie nadającym się do użytkowania i dbanie o porządek oraz dobry stan techniczny wszystkich urządzeń znajdujących się w wynajmowanym lokalu. Wynajmujący musi przywrócić poprzedni stan wszystkich uszkodzonych elementów, chyba że zostały one uszkodzone z winy najemcy. Jeżeli zachodzi potrzeba naprawy albo wymiany instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, CO, grzejników, pieców, podłóg, tynków albo okien lub drzwi, jest tym obciążony właściciel lokalu, czyli wynajmujący.

Kolejnym obowiązkiem wynajmującego jest spisanie stanu liczników po to, aby móc precyzyjnie obliczyć wysokość opłat za wodę, gaz i prąd podczas okresu wynajmu. Powinien on także przygotować protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdzie się dokładny wykaz wszystkich mebli, sprzętu i elementów dekoracyjnych znajdujących się w lokalu.

Do jego praw należy ustalenie wysokości czynszu oraz konsekwencji, jakie będzie ponosił najemca, jeżeli spóźni się z jego zapłatą. Ma on także prawo sprawdzić tożsamość zainteresowanego wynajmem najemcy za pomocą wszystkich dostępnych metod. Może chcieć poznać miejsce zatrudnienia najemcy oraz wysokość jego dochodów. Ma prawo dowiedzieć się, czy najemca posiada zwierzęta domowe, czy pali papierosy i z kim będzie mieszkać w jego lokalu.

Wynajmujący ma również prawo do pobrania od najemcy kaucji (jej wysokość nie może jednak przekraczać wartości dwunastu czynszów), która jest rodzajem zabezpieczenia pokrycia należności za najem mieszkania. Wynajmując mieszkanie lub dom, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż wynajmujący może podnieść opłaty za czynsz w dowolnym momencie, jeżeli wcześniej wypowie na piśmie dotychczasowo obowiązującą wysokość czynszu.

Jakie są prawa i obowiązki najemcy lokalu?

Najemca ma prawo do uzyskania od razu dokładnych informacji dotyczących wysokości czynszu oraz ewentualnej kaucji. Jeżeli okaże się, że jeden z użytkowych elementów lokalu jest niesprawny albo wadliwy, najemca może wymagać obniżenia kosztów najmu. W sytuacji, gdy w mieszkaniu, które dopiero co zostało przez niego wynajęte, znajdują się zniszczenia uniemożliwiające jego eksploatację, może on wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania określonych w umowie terminów wypowiedzenia. Ma do tego prawo także wtedy, gdy zgłasza właścicielowi usterki wymagające naprawy, a mimo to nie zostanie ona przeprowadzona w terminie określonym w umowie.

Do najważniejszych obowiązków najemcy należy regularne opłacanie ustalonego w umowie czynszu i opłat za media. Jest on także zobowiązany do dbania o porządek w lokalu oraz o jego dobry stan techniczny. Musi również dbać o dobry stan wszystkich części wspólnych budynku (np. windy, klatki schodowej, wózkarni, suszarni, korytarzy itp.). Ciąży na nim obowiązek dokonywania drobnych napraw (mogą być one wyszczególnione w umowie, ale jeśli nie są, to stosuje się wykaz obowiązków w kwestii utrzymania lokalu przez najemcę i wynajmującego zawarty w ustawie) po to, aby po zakończeniu okresu umowy, móc oddać wynajmującemu jego lokal w stanie nie gorszym, niż ten, w jakim znajdował się on w dniu podpisywania umowy.

Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzeń i innych elementów znajdujących się na wyposażeniu lokalu, które wynikają z prawidłowego użytkowania. Jest on jednak odpowiedzialny za wszystkie zniszczenia, które są wynikiem jego działania (np. uporczywe plamy po winie, zarysowania posadzki powstałe w wyniku częstego przesuwania mebli itp.). Po zakończeniu umowy musi on naprawić wszystkie tego typu usterki albo pokryć koszty napraw powstałych na skutek jego działalności szkód.

Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy lokalu?
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps