Prawo administracyjne

Branża budowlana

Postępowania administracyjne

Dla deweloperów:

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze przedsięwzięć deweloperskich na rynku nieruchomości. Zapewnia wsparcie prawne od wstępnych analiz i weryfikacji nieruchomości, przez reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania administracyjnego, w procesie pozyskiwania finansowania, aż po uczestnictwo w procedurze odbiorowej. Po zakończeniu fazy inwestycyjnej Kancelaria wspiera Klientów w zakresie przeniesienia prawa własności nieruchomości, a także w zakresie obsługi prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

Zakres obsługi deweloperów przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

1) proces deweloperski:

 • obsługę prawną związaną nabyciem nieruchomości,
 • sporządzenie i opiniowanie umowy o projekt budowlany,
 • sporządzenie i opiniowanie umowy o roboty budowlane,
 • sporządzanie i opiniowanie umowy deweloperskiej oraz prospektu informacyjnego,
 • sporządzenie i opiniowanie umowy przedwstępnej i rezerwacyjnej występujących w obrocie, nieprzewidzianych przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawę deweloperską),
 • obsługą prawną wspólnoty mieszkaniowej w przypadku jej powstania,
 • wsparcie prawnym w procesie zwolnienia zabezpieczenia kredytu, w tym uzyskaniem zgody na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu lub bezciężarowe odłączenie nieruchomości,

2) ustanowienie służebności na rzecz dostawców mediów oraz zabezpieczeniem dostępu nieruchomości do drogi publicznej,

Dla nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych:

Kancelaria zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w przypadku sporu z deweloperami i firmami budowlanymi, w szczególności w:• dochodzeniu kar umownych i odszkodowań z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

 • dochodzeniu roszczeń związanych z wadami w oddanym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnego,
 • ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przed roszczeniami deweloperów oraz firm budowlanych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów o roboty budowlane,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów deweloperskich.
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps