Na czym polega obsługa prawna nieruchomości?

W ofercie wielu kancelarii prawnych znajdziemy usługi związane z doradztwem i obsługą nieruchomości. Są to czynności wykonywane na początkowych etapach transakcji, takie jak analiza stanu prawnego nieruchomości, porządkowanie ksiąg wieczystych czy ustalanie i negocjowanie warunków umowy. Klienci korzystający z usług obsługi nieruchomości są reprezentowani przez prawnika przed sądami administracyjnymi lub organami gminy np. gdy podczas realizowania projektu dochodzi do komplikacji związanych ze zmianami w przepisach. Osoba podejmująca się współpracy z kancelarią może liczyć na wsparcie prawników przez cały proces realizacji swojej inwestycji.

Badanie stanu prawnego nieruchomości — ocena ryzyka

Jednym z najważniejszych etapów zakupu domu, mieszkania lub gruntu jest przeprowadzenie badania ich stanu prawnego. Ma ono na celu uzyskanie informacji, które pomogą w ustaleniu, jakie ryzyko prawne może wiązać się z zakupem oraz zweryfikowanie danych przekazanych przez osobę sprzedającą nieruchomość. Dane takie można uzyskać poprzez analizę ksiąg wieczystych, w których znajdziemy dane właściciela oraz informacje zarówno o podstawach nabycia posesji, jak i jej położeniu, powierzchni, służebności i istniejących obciążeniach.

Co obejmuje pomoc prawna z zakresu nieruchomości?

Doradztwo i obsługa prawna nieruchomości obejmują wiele działań, które pozwalają na kompleksowe przeprowadzenie klienta od początku procesu zakupu lub sprzedaży, aż do samego jego końca. Oto jakie usługi wchodzą w zakres obsługi prawnej nieruchomości:

  • wsparcie podczas nabywania nieruchomości (budynkowych, lokalowych i gruntowych),
  • przygotowanie oraz analiza umów najmu lub dzierżawy,
  • prowadzenie postępowań związanych m.in. z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, ustalaniem sposobu zarządzania nią oraz z wyodrębnieniem lokali,
  • doradztwo z zakresu prawa lokalowego, budowlanego jak i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wsparcie i prowadzenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości.
Na czym polega obsługa prawna nieruchomości?
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps